нетна стойност на активите
към 18/9/2018
Астра Кеш ПлюсBGN 15,740,693
Астра КомодитиUSD 297,634
Астра ПлюсUSD 0
Астра ДинамикUSD 107,997
Астра ЕнерджиUSD 833,949
доходност от началото на годината
към 18/9/2018 *
Астра Кеш Плюс0.67 %
Астра Комодити-9.61 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-8.70 %
Астра Енерджи3.05 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 18/9/2018
Астра Кеш Плюс1.52 %
Астра Комодити-10.97 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-17.21 %
Астра Енерджи9.83 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/9/2018 *
Астра Кеш Плюс3.10 %
Астра Комодити-11.45 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-18.11 %
Астра Енерджи-14.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/9/2018 *
Астра Кеш Плюс1.04 %
Астра Комодити8.97 %
Астра Плюс106.39 %
Астра Динамик9.34 %
Астра Енерджи10.05 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/9/2018
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
13.5508 
(0.05%)
13.6186 13.5508 13.4830 13.5508
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.2032 
(-0.85%)
3.2352 3.2032 3.1391 3.2032
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.1537 
(-0.66%)
4.1745 4.1537 4.1537 4.1537
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1532 
(-0.14%)
5.1790 5.1532 5.1532 5.1532

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс
ДФ Астра Динамик BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.