нетна стойност на активите
към 21/3/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,553,794
Астра КомодитиUSD 335,408
Астра ПлюсUSD 0
Астра ДинамикUSD 57,102
Астра ЕнерджиUSD 828,442
доходност от началото на годината
към 21/3/2019 *
Астра Кеш Плюс3.53 %
Астра Комодити6.93 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик8.64 %
Астра Енерджи23.60 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 21/3/2019
Астра Кеш Плюс-6.54 %
Астра Комодити-15.53 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик1.73 %
Астра Енерджи0.21 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/3/2019 *
Астра Кеш Плюс2.18 %
Астра Комодити-11.51 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-15.45 %
Астра Енерджи-12.77 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/3/2019 *
Астра Кеш Плюс9.01 %
Астра Комодити15.70 %
Астра Плюс159.19 %
Астра Динамик10.41 %
Астра Енерджи18.75 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/3/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.5290 
(-0.01%)
12.5916 12.5290 12.4664 12.5290
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9969 
(-0.04%)
3.0269 2.9969 2.9370 2.9969
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.3925 
(-0.01%)
4.4145 4.3925 4.3925 4.3925
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1192 
(-0.05%)
5.1448 5.1192 5.1192 5.1192

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс
ДФ Астра Динамик BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД