нетна стойност на активите
към 18/2/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,524,015
Астра КомодитиUSD 326,475
Астра ПлюсUSD 0
Астра ДинамикUSD 56,012
Астра ЕнерджиUSD 794,330
доходност от началото на годината
към 18/2/2019 *
Астра Кеш Плюс3.31 %
Астра Комодити4.08 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик6.57 %
Астра Енерджи18.51 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 18/2/2019
Астра Кеш Плюс-6.77 %
Астра Комодити-19.00 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-0.90 %
Астра Енерджи-3.91 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/2/2019 *
Астра Кеш Плюс2.18 %
Астра Комодити-11.96 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-16.04 %
Астра Енерджи-13.74 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/2/2019 *
Астра Кеш Плюс9.00 %
Астра Комодити15.67 %
Астра Плюс145.87 %
Астра Динамик10.58 %
Астра Енерджи18.31 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/2/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.5034 
(0.05%)
12.5659 12.5034 12.4409 12.5034
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9171 
(0.06%)
2.9463 2.9171 2.8588 2.9171
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.3086 
(-0.04%)
4.3301 4.3086 4.3086 4.3086
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.9084 
(0.07%)
4.9329 4.9084 4.9084 4.9084

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс
ДФ Астра Динамик BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД