нетна стойност на активите
към 12/9/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,284,299
Астра КомодитиUSD 347,218
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 752,040
доходност от началото на годината
към 12/9/2019 *
Астра Кеш Плюс5.92 %
Астра Комодити10.69 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи12.20 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 12/9/2019
Астра Кеш Плюс-5.25 %
Астра Комодити-3.85 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-9.60 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 12/9/2019 *
Астра Кеш Плюс2.30 %
Астра Комодити-10.46 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-13.28 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
Астра Комодити14.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 12/9/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.8185 
(0.30%)
12.8826 12.8185 12.7544 12.8185
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.1025 
(0.24%)
3.1335 3.1025 3.0405 3.1025
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.6471 
(-1.25%)
4.6703 4.6471 4.6471 4.6471

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик