нетна стойност на активите
към 19/7/2018
Астра КешBGN 0
Астра КомодитиUSD 316,058
Астра ПлюсBGN 0
Астра ДинамикUSD 112,883
Астра ЕнерджиUSD 848,344
доходност от началото на годината
към 19/7/2018 *
Астра Кеш-100.00 %
Астра Комодити-4.02 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-4.57 %
Астра Енерджи4.83 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 19/7/2018
Астра Кеш-100.00 %
Астра Комодити-1.87 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-14.94 %
Астра Енерджи18.01 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/7/2018 *
Астра Кеш-100.00 %
Астра Комодити-10.92 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-17.90 %
Астра Енерджи-14.16 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/7/2018 *
Астра Кеш100.03 %
Астра Комодити9.05 %
Астра Плюс6.52 %
Астра Динамик9.29 %
Астра Енерджи10.76 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/7/2018
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 99 999.99 лв. включително над 99 999.99 лв. до 6 месеца включително над 6 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.4015 
(-0.45%)
3.4355 3.4015 3.3335 3.4015
ДФ Астра Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.3416 
(-0.40%)
4.3633 4.3416 4.3416 4.3416
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.2422 
(-0.36%)
5.2684 5.2422 5.2422 5.2422

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш BG75 UNCR 7000 1520 2496 50 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс BG71 UNCR 7000 1520 2496 25 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Динамик BG90UNCR70001520982797 UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG17UNCR70001520982947 UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.