нетна стойност на активите
към 9/11/2018
Астра Кеш ПлюсBGN 15,767,975
Астра КомодитиUSD 307,559
Астра ПлюсUSD 0
Астра ДинамикUSD 110,533
Астра ЕнерджиUSD 838,767
доходност от началото на годината
към 9/11/2018 *
Астра Кеш Плюс0.84 %
Астра Комодити-6.59 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-6.55 %
Астра Енерджи3.64 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 9/11/2018
Астра Кеш Плюс0.74 %
Астра Комодити-8.58 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-7.15 %
Астра Енерджи4.69 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 9/11/2018 *
Астра Кеш Плюс3.07 %
Астра Комодити-10.82 %
Астра Плюс-100.00 %
Астра Динамик-17.17 %
Астра Енерджи-13.48 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 2/11/2018 *
Астра Кеш Плюс1.41 %
Астра Комодити9.59 %
Астра Плюс115.22 %
Астра Динамик9.84 %
Астра Енерджи9.72 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/11/2018
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
13.5743 
(0.02%)
13.6422 13.5743 13.5064 13.5743
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.3101 
(-1.08%)
3.3432 3.3101 3.2439 3.3101
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.2513 
(-0.93%)
4.2726 4.2513 4.2513 4.2513
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1830 
(-1.14%)
5.2089 5.1830 5.1830 5.1830

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс
ДФ Астра Динамик BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.