нетна стойност на активите
към 14/11/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,477,348
Астра КомодитиUSD 362,003
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра ЕнерджиUSD 754,977
доходност от началото на годината
към 14/11/2019 *
Астра Кеш Плюс7.35 %
Астра Комодити15.41 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи12.63 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 14/11/2019
Астра Кеш Плюс-3.88 %
Астра Комодити-1.43 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-5.98 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 14/11/2019 *
Астра Кеш Плюс2.38 %
Астра Комодити-9.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-12.83 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
Астра Комодити14.78 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/11/2019
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
12.9917 
(-0.26%)
13.0567 12.9917 12.9267 12.9917
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.2346 
(-0.49%)
3.2669 3.2346 3.1699 3.2346
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.6652 
(-0.74%)
4.6885 4.6652 4.6652 4.6652

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик