ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/6/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.5492  12.6119 12.5492 12.4865 12.5492
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
17/6/2019 12.5492 12.6119 12.5492 12.4865 12.5492 n/a
14/6/2019 12.5145 12.5771 12.5145 12.4519 12.5145 n/a
13/6/2019 12.5882 12.6511 12.5882 12.5253 12.5882 n/a
12/6/2019 12.5646 12.6274 12.5646 12.5018 12.5646 n/a
11/6/2019 12.5969 12.6599 12.5969 12.5339 12.5969 n/a
10/6/2019 12.5344 12.5971 12.5344 12.4717 12.5344 n/a
07/6/2019 12.5268 12.5894 12.5268 12.4642 12.5268 n/a
06/6/2019 12.5278 12.5904 12.5278 12.4652 12.5278 n/a
05/6/2019 12.5309 12.5936 12.5309 12.4682 12.5309 n/a
04/6/2019 12.5402 12.6029 12.5402 12.4775 12.5402 n/a
03/6/2019 12.4649 12.5272 12.4649 12.4026 12.4649 n/a
31/5/2019 12.4312 12.4934 12.4312 12.3690 12.4312 n/a
30/5/2019 12.5052 12.5677 12.5052 12.4427 12.5052 n/a
29/5/2019 12.4756 12.5380 12.4756 12.4132 12.4756 n/a
28/5/2019 12.5471 12.6098 12.5471 12.4844 12.5471 n/a
27/5/2019 12.5494 12.6121 12.5494 12.4867 12.5494 n/a
23/5/2019 12.5406 12.6033 12.5406 12.4779 12.5406 n/a
22/5/2019 12.6062 12.6692 12.6062 12.5432 12.6062 n/a
21/5/2019 12.6259 12.6890 12.6259 12.5628 12.6259 n/a
20/5/2019 12.6030 12.6660 12.6030 12.5400 12.6030 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 17/6/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 13,984,266
доходност от началото на годината
към 17/6/2019 *
Астра Кеш Плюс3.69 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 17/6/2019 *
Астра Кеш Плюс2.15 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/6/2019 *
Астра Кеш Плюс9.15 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.