ДФ Астра Кеш

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/7/2018
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
99 999.99 BGN включително
над
99 999.99 BGN
* до 6 месеца включително над 6 месеца
ДФ Астра Кеш n/a  n/a n/a n/a n/a
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш се предлагат публично от 6 October 2008

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 99 999.99 лв. включително над 99 999.99 лв. до 6 месеца включително над 6 месеца над 24 месеца
19/7/2018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18/7/2018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
17/7/2018 13.7916 n/a n/a n/a n/a n/a
16/7/2018 13.7781 n/a n/a n/a n/a n/a
13/7/2018 13.7799 n/a n/a n/a n/a n/a
12/7/2018 13.7793 13.7862 13.7793 13.7724 13.7793 n/a
11/7/2018 13.7614 13.7683 13.7614 13.7545 13.7614 n/a
10/7/2018 13.7788 13.7857 13.7788 13.7719 13.7788 n/a
09/7/2018 13.7691 13.7760 13.7691 13.7622 13.7691 n/a
06/7/2018 13.7653 13.7722 13.7653 13.7584 13.7653 n/a
05/7/2018 13.7674 13.7743 13.7674 13.7605 13.7674 n/a
04/7/2018 13.7591 13.7660 13.7591 13.7522 13.7591 n/a
03/7/2018 13.7514 13.7583 13.7514 13.7445 13.7514 n/a
02/7/2018 13.7525 13.7594 13.7525 13.7456 13.7525 n/a
29/6/2018 13.7459 13.7528 13.7459 13.7390 13.7459 n/a
28/6/2018 13.7517 13.7586 13.7517 13.7448 13.7517 n/a
27/6/2018 13.7572 13.7641 13.7572 13.7503 13.7572 n/a
26/6/2018 13.7511 13.7580 13.7511 13.7442 13.7511 n/a
25/6/2018 13.7502 13.7571 13.7502 13.7433 13.7502 n/a
22/6/2018 13.7706 13.7775 13.7706 13.7637 13.7706 n/a
21/6/2018 13.7800 13.7869 13.7800 13.7731 13.7800 n/a
20/6/2018 13.7845 13.7914 13.7845 13.7776 13.7845 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш BG75 UNCR 7000 1520 2496 50 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 19/7/2018
Астра КешBGN 0
доходност от началото на годината
към 19/7/2018 *
Астра Кеш-100.00 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/7/2018 *
Астра Кеш-100.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/7/2018 *
Астра Кеш100.03 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.