ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/12/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.9403  13.0050 12.9403 12.8756 12.9403
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
11/12/2019 12.9403 13.0050 12.9403 12.8756 12.9403 n/a
10/12/2019 12.9152 12.9798 12.9152 12.8506 12.9152 n/a
09/12/2019 12.9281 12.9927 12.9281 12.8635 12.9281 n/a
06/12/2019 12.9472 13.0119 12.9472 12.8825 12.9472 n/a
05/12/2019 12.9132 12.9778 12.9132 12.8486 12.9132 n/a
04/12/2019 12.9369 13.0016 12.9369 12.8722 12.9369 n/a
03/12/2019 12.8764 12.9408 12.8764 12.8120 12.8764 n/a
02/12/2019 12.8724 12.9368 12.8724 12.8080 12.8724 n/a
29/11/2019 12.9685 13.0333 12.9685 12.9037 12.9685 n/a
28/11/2019 12.9879 13.0528 12.9879 12.9230 12.9879 n/a
27/11/2019 13.0019 13.0669 13.0019 12.9369 13.0019 n/a
26/11/2019 12.9994 13.0644 12.9994 12.9344 12.9994 n/a
25/11/2019 13.0018 13.0668 13.0018 12.9368 13.0018 n/a
22/11/2019 12.9883 13.0532 12.9883 12.9234 12.9883 n/a
21/11/2019 12.9562 13.0210 12.9562 12.8914 12.9562 n/a
20/11/2019 12.9924 13.0574 12.9924 12.9274 12.9924 n/a
19/11/2019 13.0057 13.0707 13.0057 12.9407 13.0057 n/a
18/11/2019 13.0051 13.0701 13.0051 12.9401 13.0051 n/a
15/11/2019 13.0078 13.0728 13.0078 12.9428 13.0078 n/a
14/11/2019 12.9917 13.0567 12.9917 12.9267 12.9917 n/a
13/11/2019 13.0259 13.0910 13.0259 12.9608 13.0259 n/a
12/11/2019 13.0517 13.1170 13.0517 12.9864 13.0517 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 11/12/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,420,031
доходност от началото на годината
към 11/12/2019 *
Астра Кеш Плюс6.92 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 11/12/2019 *
Астра Кеш Плюс2.33 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.