ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/9/2018
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 13.5508  13.6186 13.5508 13.4830 13.5508
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/9/2018 13.5508 13.6186 13.5508 13.4830 13.5508 n/a
17/9/2018 13.5438 13.6115 13.5438 13.4761 13.5438 n/a
14/9/2018 13.5455 13.6132 13.5455 13.4778 13.5455 n/a
13/9/2018 13.5282 13.5958 13.5282 13.4606 13.5282 n/a
12/9/2018 13.5288 13.5964 13.5288 13.4612 13.5288 n/a
11/9/2018 13.5265 13.5941 13.5265 13.4589 13.5265 n/a
10/9/2018 13.5471 13.6148 13.5471 13.4794 13.5471 n/a
07/9/2018 13.5506 13.6184 13.5506 13.4828 13.5506 n/a
05/9/2018 13.5851 13.6530 13.5851 13.5172 13.5851 n/a
04/9/2018 13.5969 13.6649 13.5969 13.5289 13.5969 n/a
03/9/2018 13.6041 13.6721 13.6041 13.5361 13.6041 n/a
31/8/2018 13.6008 13.6688 13.6008 13.5328 13.6008 n/a
30/8/2018 13.6028 13.6708 13.6028 13.5348 13.6028 n/a
29/8/2018 13.6145 13.6826 13.6145 13.5464 13.6145 n/a
28/8/2018 13.6072 13.6752 13.6072 13.5392 13.6072 n/a
27/8/2018 13.6166 13.6847 13.6166 13.5485 13.6166 n/a
24/8/2018 13.6008 13.6688 13.6008 13.5328 13.6008 n/a
23/8/2018 13.5970 13.6650 13.5970 13.5290 13.5970 n/a
22/8/2018 13.6001 13.6681 13.6001 13.5321 13.6001 n/a
21/8/2018 13.6174 13.6855 13.6174 13.5493 13.6174 n/a
20/8/2018 13.6223 13.6904 13.6223 13.5542 13.6223 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/9/2018
Астра Кеш ПлюсBGN 15,740,693
доходност от началото на годината
към 18/9/2018 *
Астра Кеш Плюс0.67 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/9/2018 *
Астра Кеш Плюс3.10 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/9/2018 *
Астра Кеш Плюс1.04 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.