ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/2/2020
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.8967  11.9562 11.8967 11.8372 11.8967
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
14/2/2020 11.8967 11.9562 11.8967 11.8372 11.8967 n/a
13/2/2020 11.9141 11.9737 11.9141 11.8545 11.9141 n/a
12/2/2020 11.9142 11.9738 11.9142 11.8546 11.9142 n/a
11/2/2020 11.8481 11.9073 11.8481 11.7889 11.8481 n/a
10/2/2020 11.7900 11.8490 11.7900 11.7311 11.7900 n/a
07/2/2020 11.7891 11.8480 11.7891 11.7302 11.7891 n/a
06/2/2020 11.8164 11.8755 11.8164 11.7573 11.8164 n/a
05/2/2020 11.7871 11.8460 11.7871 11.7282 11.7871 n/a
04/2/2020 11.7068 11.7653 11.7068 11.6483 11.7068 n/a
03/2/2020 11.6029 11.6609 11.6029 11.5449 11.6029 n/a
31/1/2020 11.6671 11.7254 11.6671 11.6088 11.6671 n/a
30/1/2020 11.7310 11.7897 11.7310 11.6723 11.7310 n/a
29/1/2020 11.7675 11.8263 11.7675 11.7087 11.7675 n/a
28/1/2020 11.7783 11.8372 11.7783 11.7194 11.7783 n/a
27/1/2020 11.7041 11.7626 11.7041 11.6456 11.7041 n/a
24/1/2020 11.7984 11.8574 11.7984 11.7394 11.7984 n/a
23/1/2020 11.7882 11.8471 11.7882 11.7293 11.7882 n/a
22/1/2020 11.8397 11.8989 11.8397 11.7805 11.8397 n/a
21/1/2020 11.8701 11.9295 11.8701 11.8107 11.8701 n/a
20/1/2020 11.8890 11.9484 11.8890 11.8296 11.8890 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 14/2/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 13,257,140
доходност от началото на годината
към 14/2/2020 *
Астра Кеш Плюс0.28 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 14/2/2020 *
Астра Кеш Плюс1.54 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 31/1/2020 *
Астра Кеш Плюс10.19 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.