ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/4/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.5851  12.6480 12.5851 12.5222 12.5851
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/4/2019 12.5851 12.6480 12.5851 12.5222 12.5851 n/a
17/4/2019 12.6141 12.6772 12.6141 12.5510 12.6141 n/a
16/4/2019 12.6139 12.6770 12.6139 12.5508 12.6139 n/a
15/4/2019 12.5982 12.6612 12.5982 12.5352 12.5982 n/a
12/4/2019 12.5924 12.6554 12.5924 12.5294 12.5924 n/a
11/4/2019 12.5870 12.6499 12.5870 12.5241 12.5870 n/a
10/4/2019 12.5893 12.6522 12.5893 12.5264 12.5893 n/a
09/4/2019 12.5857 12.6486 12.5857 12.5228 12.5857 n/a
08/4/2019 12.5977 12.6607 12.5977 12.5347 12.5977 n/a
05/4/2019 12.5975 12.6605 12.5975 12.5345 12.5975 n/a
04/4/2019 12.5876 12.6505 12.5876 12.5247 12.5876 n/a
03/4/2019 12.5843 12.6472 12.5843 12.5214 12.5843 n/a
02/4/2019 12.5692 12.6320 12.5692 12.5064 12.5692 n/a
01/4/2019 12.5591 12.6219 12.5591 12.4963 12.5591 n/a
29/3/2019 12.5333 12.5960 12.5333 12.4706 12.5333 n/a
28/3/2019 12.5115 12.5741 12.5115 12.4489 12.5115 n/a
27/3/2019 12.5133 12.5759 12.5133 12.4507 12.5133 n/a
26/3/2019 12.5075 12.5700 12.5075 12.4450 12.5075 n/a
25/3/2019 12.5127 12.5753 12.5127 12.4501 12.5127 n/a
22/3/2019 12.4917 12.5542 12.4917 12.4292 12.4917 n/a
21/3/2019 12.5290 12.5916 12.5290 12.4664 12.5290 n/a
20/3/2019 12.5305 12.5932 12.5305 12.4678 12.5305 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/4/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,618,966
доходност от началото на годината
към 18/4/2019 *
Астра Кеш Плюс3.99 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/4/2019 *
Астра Кеш Плюс2.21 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 12/4/2019 *
Астра Кеш Плюс9.05 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.