HELLOOOOO ... ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/8/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.4912  12.5537 12.4912 12.4287 12.4912
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
21/8/2019 12.4912 12.5537 12.4912 12.4287 12.4912 n/a
20/8/2019 12.4291 12.4912 12.4291 12.3670 12.4291 n/a
19/8/2019 12.4589 12.5212 12.4589 12.3966 12.4589 n/a
16/8/2019 12.3788 12.4407 12.3788 12.3169 12.3788 n/a
15/8/2019 12.3071 12.3686 12.3071 12.2456 12.3071 n/a
14/8/2019 12.3285 12.3901 12.3285 12.2669 12.3285 n/a
13/8/2019 12.4463 12.5085 12.4463 12.3841 12.4463 n/a
12/8/2019 12.4308 12.4930 12.4308 12.3686 12.4308 n/a
09/8/2019 12.4556 12.5179 12.4556 12.3933 12.4556 n/a
08/8/2019 12.4878 12.5502 12.4878 12.4254 12.4878 n/a
07/8/2019 12.3959 12.4579 12.3959 12.3339 12.3959 n/a
06/8/2019 12.3621 12.4239 12.3621 12.3003 12.3621 n/a
05/8/2019 12.3861 12.4480 12.3861 12.3242 12.3861 n/a
02/8/2019 12.5049 12.5674 12.5049 12.4424 12.5049 n/a
01/8/2019 12.6540 12.7173 12.6540 12.5907 12.6540 n/a
31/7/2019 12.6447 12.7079 12.6447 12.5815 12.6447 n/a
30/7/2019 12.6226 12.6857 12.6226 12.5595 12.6226 n/a
29/7/2019 12.7287 12.7923 12.7287 12.6651 12.7287 n/a
26/7/2019 12.7150 12.7786 12.7150 12.6514 12.7150 n/a
25/7/2019 12.7071 12.7706 12.7071 12.6436 12.7071 n/a
24/7/2019 12.7714 12.8353 12.7714 12.7075 12.7714 n/a
23/7/2019 12.7573 12.8211 12.7573 12.6935 12.7573 n/a
22/7/2019 12.6587 12.7220 12.6587 12.5954 12.6587 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 21/8/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 13,919,574
доходност от началото на годината
към 21/8/2019 *
Астра Кеш Плюс3.21 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/8/2019 *
Астра Кеш Плюс2.07 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.