ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/11/2018
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 13.5743  13.6422 13.5743 13.5064 13.5743
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
09/11/2018 13.5743 13.6422 13.5743 13.5064 13.5743 n/a
08/11/2018 13.5711 13.6390 13.5711 13.5032 13.5711 n/a
07/11/2018 13.5885 13.6564 13.5885 13.5206 13.5885 n/a
06/11/2018 13.5633 13.6311 13.5633 13.4955 13.5633 n/a
05/11/2018 13.5663 13.6341 13.5663 13.4985 13.5663 n/a
02/11/2018 13.5726 13.6405 13.5726 13.5047 13.5726 n/a
01/11/2018 13.5509 13.6187 13.5509 13.4831 13.5509 n/a
31/10/2018 13.5301 13.5978 13.5301 13.4624 13.5301 n/a
30/10/2018 13.4946 13.5621 13.4946 13.4271 13.4946 n/a
29/10/2018 13.5116 13.5792 13.5116 13.4440 13.5116 n/a
26/10/2018 13.4686 13.5359 13.4686 13.4013 13.4686 n/a
25/10/2018 13.4920 13.5595 13.4920 13.4245 13.4920 n/a
24/10/2018 13.4777 13.5451 13.4777 13.4103 13.4777 n/a
23/10/2018 13.4953 13.5628 13.4953 13.4278 13.4953 n/a
22/10/2018 13.5505 13.6183 13.5505 13.4827 13.5505 n/a
19/10/2018 13.5494 13.6171 13.5494 13.4817 13.5494 n/a
18/10/2018 13.5578 13.6256 13.5578 13.4900 13.5578 n/a
17/10/2018 13.5752 13.6431 13.5752 13.5073 13.5752 n/a
16/10/2018 13.5779 13.6458 13.5779 13.5100 13.5779 n/a
15/10/2018 13.5581 13.6259 13.5581 13.4903 13.5581 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 9/11/2018
Астра Кеш ПлюсBGN 15,767,975
доходност от началото на годината
към 9/11/2018 *
Астра Кеш Плюс0.84 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 9/11/2018 *
Астра Кеш Плюс3.07 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 2/11/2018 *
Астра Кеш Плюс1.41 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.