ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/10/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.8892  12.9536 12.8892 12.8248 12.8892
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
16/10/2019 12.8892 12.9536 12.8892 12.8248 12.8892 n/a
15/10/2019 12.8585 12.9228 12.8585 12.7942 12.8585 n/a
14/10/2019 12.8041 12.8681 12.8041 12.7401 12.8041 n/a
11/10/2019 12.8114 12.8755 12.8114 12.7473 12.8114 n/a
10/10/2019 12.7107 12.7743 12.7107 12.6471 12.7107 n/a
09/10/2019 12.6687 12.7320 12.6687 12.6054 12.6687 n/a
08/10/2019 12.6335 12.6967 12.6335 12.5703 12.6335 n/a
07/10/2019 12.6794 12.7428 12.6794 12.6160 12.6794 n/a
04/10/2019 12.6268 12.6899 12.6268 12.5637 12.6268 n/a
03/10/2019 12.6298 12.6929 12.6298 12.5667 12.6298 n/a
02/10/2019 12.6396 12.7028 12.6396 12.5764 12.6396 n/a
01/10/2019 12.7294 12.7930 12.7294 12.6658 12.7294 n/a
30/9/2019 12.7818 12.8457 12.7818 12.7179 12.7818 n/a
27/9/2019 12.7780 12.8419 12.7780 12.7141 12.7780 n/a
26/9/2019 12.7355 12.7992 12.7355 12.6718 12.7355 n/a
25/9/2019 12.7433 12.8070 12.7433 12.6796 12.7433 n/a
24/9/2019 12.7618 12.8256 12.7618 12.6980 12.7618 n/a
20/9/2019 12.8168 12.8809 12.8168 12.7527 12.8168 n/a
19/9/2019 12.8282 12.8923 12.8282 12.7641 12.8282 n/a
18/9/2019 12.8225 12.8866 12.8225 12.7584 12.8225 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 16/10/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,363,118
доходност от началото на годината
към 16/10/2019 *
Астра Кеш Плюс6.50 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 16/10/2019 *
Астра Кеш Плюс2.33 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Кеш Плюс9.29 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.