ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/2/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 12.5034  12.5659 12.5034 12.4409 12.5034
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/2/2019 12.5034 12.5659 12.5034 12.4409 12.5034 n/a
15/2/2019 12.4970 12.5595 12.4970 12.4345 12.4970 n/a
14/2/2019 12.4077 12.4697 12.4077 12.3457 12.4077 n/a
13/2/2019 12.4488 12.5110 12.4488 12.3866 12.4488 n/a
12/2/2019 12.4178 12.4799 12.4178 12.3557 12.4178 n/a
11/2/2019 12.3968 12.4588 12.3968 12.3348 12.3968 n/a
08/2/2019 12.3556 12.4174 12.3556 12.2938 12.3556 n/a
07/2/2019 12.3809 12.4428 12.3809 12.3190 12.3809 n/a
06/2/2019 12.4910 12.5535 12.4910 12.4285 12.4910 n/a
05/2/2019 12.5121 12.5747 12.5121 12.4495 12.5121 n/a
04/2/2019 12.4395 12.5017 12.4395 12.3773 12.4395 n/a
01/2/2019 12.4410 12.5032 12.4410 12.3788 12.4410 n/a
31/1/2019 12.4184 12.4805 12.4184 12.3563 12.4184 n/a
30/1/2019 12.4072 12.4692 12.4072 12.3452 12.4072 n/a
29/1/2019 12.4252 12.4873 12.4252 12.3631 12.4252 n/a
28/1/2019 12.4304 12.4926 12.4304 12.3682 12.4304 n/a
25/1/2019 12.4576 12.5199 12.4576 12.3953 12.4576 n/a
24/1/2019 12.3956 12.4576 12.3956 12.3336 12.3956 n/a
23/1/2019 12.3677 12.4295 12.3677 12.3059 12.3677 n/a
22/1/2019 12.3788 12.4407 12.3788 12.3169 12.3788 n/a
21/1/2019 12.3897 12.4516 12.3897 12.3278 12.3897 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG44 UNCR 7000 1523 3296 67 в лева UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/2/2019
Астра Кеш ПлюсBGN 14,524,015
доходност от началото на годината
към 18/2/2019 *
Астра Кеш Плюс3.31 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/2/2019 *
Астра Кеш Плюс2.18 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/2/2019 *
Астра Кеш Плюс9.00 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.