ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/8/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.4175  11.4746 11.4175 11.3604 11.4175
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
02/8/2021 11.4175 11.4746 11.4175 11.3604 11.4175 n/a
30/7/2021 11.4077 11.4647 11.4077 11.3507 11.4077 n/a
29/7/2021 11.4104 11.4675 11.4104 11.3533 11.4104 n/a
28/7/2021 11.4316 11.4888 11.4316 11.3744 11.4316 n/a
27/7/2021 11.4244 11.4815 11.4244 11.3673 11.4244 n/a
26/7/2021 11.4330 11.4902 11.4330 11.3758 11.4330 n/a
23/7/2021 11.4331 11.4903 11.4331 11.3759 11.4331 n/a
22/7/2021 11.4452 11.5024 11.4452 11.3880 11.4452 n/a
21/7/2021 11.4589 11.5162 11.4589 11.4016 11.4589 n/a
20/7/2021 11.4687 11.5260 11.4687 11.4114 11.4687 n/a
19/7/2021 11.4924 11.5499 11.4924 11.4349 11.4924 n/a
16/7/2021 11.4735 11.5309 11.4735 11.4161 11.4735 n/a
15/7/2021 11.4423 11.4995 11.4423 11.3851 11.4423 n/a
14/7/2021 11.4581 11.5154 11.4581 11.4008 11.4581 n/a
13/7/2021 11.4605 11.5178 11.4605 11.4032 11.4605 n/a
12/7/2021 11.4501 11.5074 11.4501 11.3928 11.4501 n/a
09/7/2021 11.4477 11.5049 11.4477 11.3905 11.4477 n/a
08/7/2021 11.4837 11.5411 11.4837 11.4263 11.4837 n/a
07/7/2021 11.4409 11.4981 11.4409 11.3837 11.4409 n/a
06/7/2021 11.4587 11.5160 11.4587 11.4014 11.4587 n/a
05/7/2021 11.4334 11.4906 11.4334 11.3762 11.4334 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 2/8/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 13,547,354
доходност от началото на годината
към 2/8/2021 *
Астра Кеш Плюс-0.96 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 2/8/2021 *
Астра Кеш Плюс1.04 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 30/7/2021 *
Астра Кеш Плюс6.74 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.