ДФ Астра Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/7/2018
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
49 999.99 BGN включително
над
50 000 BGN
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Плюс n/a  n/a n/a n/a n/a
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Плюс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Плюс се предлагат публично от 6 October 2008

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 49 999.99 лв. включително над 50 000 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
19/7/2018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18/7/2018 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
17/7/2018 8.9094 n/a n/a n/a n/a n/a
16/7/2018 8.8676 n/a n/a n/a n/a n/a
13/7/2018 8.8634 n/a n/a n/a n/a n/a
12/7/2018 8.8643 8.9086 8.8643 8.8200 8.8643 n/a
11/7/2018 8.8327 8.8769 8.8327 8.7885 8.8327 n/a
10/7/2018 8.7822 8.8261 8.7822 8.7383 8.7822 n/a
09/7/2018 8.6598 8.7031 8.6598 8.6165 8.6598 n/a
06/7/2018 8.7516 8.7954 8.7516 8.7078 8.7516 n/a
05/7/2018 8.7480 8.7917 8.7480 8.7043 8.7480 n/a
04/7/2018 8.7188 8.7624 8.7188 8.6752 8.7188 n/a
03/7/2018 8.7150 8.7586 8.7150 8.6714 8.7150 n/a
02/7/2018 8.7056 8.7491 8.7056 8.6621 8.7056 n/a
29/6/2018 8.7109 8.7545 8.7109 8.6673 8.7109 n/a
28/6/2018 8.7333 8.7770 8.7333 8.6896 8.7333 n/a
27/6/2018 8.7495 8.7932 8.7495 8.7058 8.7495 n/a
26/6/2018 8.7723 8.8162 8.7723 8.7284 8.7723 n/a
25/6/2018 8.8117 8.8558 8.8117 8.7676 8.8117 n/a
22/6/2018 8.8660 8.9103 8.8660 8.8217 8.8660 n/a
21/6/2018 8.9409 8.9856 8.9409 8.8962 8.9409 n/a
20/6/2018 8.9351 8.9798 8.9351 8.8904 8.9351 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Плюс BG71 UNCR 7000 1520 2496 25 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Динамик BG90UNCR70001520982797 UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG17UNCR70001520982947 UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 19/7/2018
Астра ПлюсBGN 0
доходност от началото на годината
към 19/7/2018 *
Астра Плюс-100.00 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/7/2018 *
Астра Плюс-100.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/7/2018 *
Астра Плюс6.52 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.