Финансови отчети

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.