Финансови отчети

Отчет за структурата на портфейла 2020 г.

Отчет за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за структурата на портфейла 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Отчет за структурата на портфейла 2018 г.