Годишни финансови отчети за 2009 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс"

26 March 2010

"Астра Асет Мениджмънт" АД съобщава, че годишните финансови отчети за 2009 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс" са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството - гр. София, ул. "Средна гора" 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www .investor.bg