Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

12 May 2011

На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, СД на УД "Астра Асет Мениджмънт" АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс”, на датите 28 май, 3 септември и 17 септември 2011 г.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от Дружеството договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” ще бъде възобновено, считано от 30.05., 05.09 и 19.09.2011 г., съответно.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 27.05., 02.09. и 16.09.2011 г., ще бъдат обявени съответно на 28.05., 03.09. и 17.09.2011 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra на датите 28.05., 03.09. и 17.09.2011 г. търговска сесия на Българска фондова борса – София АД няма да се провежда и в посочения ден няма да могат да бъдат оценени правилно активите на фондовете.