Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

13 May 2013

„На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове на следните дати: 18 май 2013 г. (събота) - за „Астра Кеш”, „Астра Комодити” и „Астра Плюс”, и 14 декември 2013г. (събота) – за „Астра Кеш”, „Астра Комодити”, „Астра Плюс”, „Астра Енерджи“ и „Астра Ценни Метали“.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от Дружеството договорни фондове ще бъде възобновено, считано от 20.05. и 16.12.2013 г съответно. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 17.05. и 13.12.2012 г., ще бъдат обявени съответно на 20.05. и 16.12.2013 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra и регулираните пазари в САЩ и Европа на датите 11 май 2013 г. (събота) и 14 декември 2013 г. (събота) няма да се провеждат търговски сесии на Българска фондова борса – София АД и на гореспоменатите регулирани пазари и в посочените дни няма да могат да бъдат оценени правилно активите на фондовете.“