Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД "Астра Асет Мениджмънт" АД договорни фондове

4 December 2013

На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взема на решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД "Астра Асет Мениджмънт" АД договорни фондове на следните дати: 21 декември 2013г. (събота) - за "Астра Кеш", "Астра Комодити" и "Астра Плюс". Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от Дружеството договорни фондове ще бъде възобновено, считано от 27.12.2013 г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 20.12.2012 г., ще бъдат обявени на 27.12.2013 г.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra и регулираните пазари в САЩ и Европа на датата 21 декември 2013 г. (събота) няма да се провеждат търговски сесии на Българска фондова борса - София АД и на гореспоменатите регулирани пазари и в посочените дни няма да могат да бъдат оценени правилно активите на фондовете."