Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

23 May 2018

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2016/679, General Data Protection Regulation). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Управляващо дружество Астра Асет Мениджмънт АД е взело мерки да отговори на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, необходими за предоставянето на предлаганите от дружеството услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт е публикувана на сайта на дружеството в раздел „Правила” /тук/.