Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

15 July 2019

На свое заседание от 15.07.2019 г. Съветът на директорите на УД Астра Асет Мениджмънт АД взе решение за удължаване на срока на временното спиране на приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове: ДФ Астра Кеш плюс, ДФ Астра Комодити, ДФ Астра Енерджи до 17.07.2019г.

Приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове ще бъде възобновено на 18.07.2019 г.